کلید حرارتی (موتوراستارتر) و لوازم جانبی CHINT

کلید حرارتی (موتوراستارتر) و لوازم جانبی CHINT

In Stock

کلید حرارتی (موتوراستارتر) و لوازم جانبی CHINT                                                       تخفیف 10%

قیمت (تومان) توان موتور(KW) حداگثر جریان روشنایی مشخصات فنی شرح کالا ردیف
369000 0.37 NS2-25 1-1.6 کلید حرارتی 1 تا 1.6 آمپر 1
369000 0.75 NS2-251.6-2.5 کلید حرارتی 1.6 تا 2.5 آمپر 2
369000 1.5 NS2-25 2.5-4 کلید حرارتی 2.5 تا 4 آمپر 3
369000 2.2 NS2-25 4-6.3 کلید حرارتی 4 تا 6.3 آمپر 4
369000 4 NS2-25 6-10 کلید حرارتی 6 تا 10 آمپر 5
369000 5.5 NS2-25 9-14 کلید حرارتی 9 تا 14 آمپر 6
369000 7.5 NS2-25 13-18 کلید حرارتی 13 تا 18 آمپر 7
369000 11 NS2-25 17-23 کلید حرارتی 17 تا 23 آمپر 8
369000 11 NS2-25 20-25 کلید حرارتی 20 تا 25 آمپر 9
955500 18.5 NS2 -80B 25-40 کلید حرارتی 25 تا 40 آمپر 10
955500 30 NS2 -80B 40-63 کلید حرارتی 40 تا 63 آمپر 11
955500 40 NS2 -80B 56-80 کلید حرارتی 56 تا 80 آمپر 12
49500 NS2-AE11 1NO+1NC کنتاکت کمکی کلید حرارتی (نصب از رو) 13
99000 NS2-AU11 1NO+1NC (NS-80B) کنتاکت کمکی کلید حرارتی (نصب از بغل) 14