نمایش 85–96 از 102 نتیجه

اینورتر ایرانی ۳۱۵ کیلووات ورودی ۳ فاز (VX-315K0-N-00)

202,000,000 تومان

اینورتر ایرانی ۳۷ کیلووات ورودی ۳ فاز (EX-37K0-N-00)

21,600,000 تومان

اینورتر ایرانی ۳۷ کیلووات ورودی ۳ فاز (VX-37K0-N-00)

27,000,000 تومان

اینورتر ایرانی ۴ کیلووات ورودی ۳ فاز (VX-4K0-N-00)

7,200,000 تومان

اینورتر ایرانی ۴۰۰ کیلووات ورودی ۳ فاز (VX-400K0-N-00)

267,000,000 تومان

اینورتر ایرانی ۴۵ کیلووات ورودی ۳ فاز (EX-45K0-N-00)

29,250,000 تومان

اینورتر ایرانی ۴۵ کیلووات ورودی ۳ فاز (VX-45K0-N-00)

33,300,000 تومان

اینورتر ایرانی ۵٫۵ کیلووات ورودی ۳ فاز (EX-5K5-N-00)

6,530,000 تومان

اینورتر ایرانی ۵٫۵ کیلووات ورودی ۳ فاز (VX-5K5-N-00)

8,280,000 تومان

اینورتر ایرانی ۵۵ کیلووات ورودی ۳ فاز (EX-55K0-N-00)

36,000,000 تومان

اینورتر ایرانی ۵۵ کیلووات ورودی ۳ فاز (VX-55K0-N-00)

42,700,000 تومان

اینورتر ایرانی ۷٫۵ کیلووات ورودی ۳ فاز (EX-7K5-N-00)

7,020,000 تومان
بازگشت به بالا