نمایش 73–84 از 102 نتیجه

اینورتر ایرانی ۱۶۰ کیلووات ورودی ۳ فاز (VX-160K0-N-00)

94,000,000 تومان

اینورتر ایرانی ۱۸٫۵ کیلووات ورودی ۳ فاز (EX-18K5-N-00)

14,850,000 تومان

اینورتر ایرانی ۱۸٫۵ کیلووات ورودی ۳ فاز (VX-18K5-N-00)

18,000,000 تومان

اینورتر ایرانی ۲٫۲ کیلووات ورودی ۳ فاز (EX-2K2-N-00)

4,380,000 تومان

اینورتر ایرانی ۲٫۲ کیلووات ورودی ۳ فاز (VX-2K2-N-00)

5,940,000 تومان

اینورتر ایرانی ۲٫۲ کیلووات ورودی تک فاز (EZ-2K2-N-00)

4,158,000 تومان

اینورتر ایرانی ۲۰۰ کیلووات ورودی ۳ فاز (VX-200K0-N-00)

126,000,000 تومان

اینورتر ایرانی ۲۲ کیلووات ورودی ۳ فاز (EX-22K0-N-00)

17,280,000 تومان

اینورتر ایرانی ۲۲ کیلووات ورودی ۳ فاز (VX-22K0-N-00)

20,160,000 تومان

اینورتر ایرانی ۲۵۰ کیلووات ورودی ۳ فاز (VX-250K0-N-00)

162,000,000 تومان

اینورتر ایرانی ۳۰ کیلووات ورودی ۳ فاز (EX-30K0-N-00)

20,340,000 تومان

اینورتر ایرانی ۳۰ کیلووات ورودی ۳ فاز (VX-30K0-N-00)

23,000,000 تومان
بازگشت به بالا