نمایش 1–12 از 24 نتیجه

دسته بندی ها:

اینورتر 2.2 کیلووات اینوت ورودی تکفاز GD20-2R2G-S2

3,270,000 تومان
دسته بندی ها:

اینورتر چینی چینت 0.4 کیلووات ورودی تک فاز (NVF300M-0.4/TD2)

2,852,000 تومان
دسته بندی ها:

اینورتر چینی چینت 0.75 کیلووات ورودی ۳ فاز (NVF300M-0.75/TS4)

4,525,000 تومان
دسته بندی ها:

اینورتر چینی چینت 0.75 کیلووات ورودی تک فاز (NVF300M-0.75/TD2)

3,075,200 تومان
دسته بندی ها:

اینورتر چینی چینت 1.5 کیلووات ورودی ۳ فاز (NVF2G-1.5/TS4)

4,875,000 تومان
دسته بندی ها:

اینورتر چینی چینت 11 کیلووات ورودی ۳ فاز (NVF2G-11/TS4)

9,650,000 تومان
دسته بندی ها:

اینورتر چینی چینت 110 کیلووات ورودی ۳ فاز (NVF2G-110/TS4)

85,000,000 تومان
دسته بندی ها:

اینورتر چینی چینت 132 کیلووات ورودی ۳ فاز (NVF2G-132/TS4)

96,300,000 تومان
دسته بندی ها:

اینورتر چینی چینت 15 کیلووات ورودی ۳ فاز (NVF2G-15/TS4)

12,625,000 تومان
دسته بندی ها:

اینورتر چینی چینت 160 کیلووات ورودی ۳ فاز (NVF2G-160/TS4)

119,700,000 تومان
دسته بندی ها:

اینورتر چینی چینت 18.5 کیلووات ورودی ۳ فاز (NVF2G-18.5/TS4)

15,525,000 تومان
دسته بندی ها:

اینورتر چینی چینت 2.2 کیلووات ورودی ۳ فاز (NVF2G-2.2/TS4)

5,085,000 تومان
بازگشت به بالا